Thiết kế áo thi đấu Game thủ/ Esports Jersey Design

PENTA là đơn vị cung cấp giải pháp thiết kế và sản xuất áo thi đấu esports, dù cho bạn là một đội tuyển phong trào tham dự giải phòng net cho đến tổ chức esports tầm cỡ quốc tế, PENTA đều có thể đáp ứng yêu cầu của bạn.

Dịch vụ của chúng tôi bao gồm:

Thiết kế mẫu concept áo thi đấu game / Esport Jersey Concept
Sản xuất áo mẫu cho đội tuyển thi đấu