This site has limited support for your browser. We recommend switching to Edge, Chrome, Safari, or Firefox.

9.9 SALE Xả kho đồng giá từ 45K!

PENTA x Người Đá

Người Đá là một artist nổi tiếng trong cộng đồng illustrator tại Việt Nam với những project mang dấu ấn đặc trưng riêng và nổi tiếng với bộ "Liên Minh Thuần Việt" gây tiếng vang lớn trong cộng đồng esports.
PENTA kết hợp với Người Đá trong bộ sưu tập lần này mang đến những sản phẩm kết hợp giữa văn hoá Việt Nam và đặc trưng của các vị tướng trong tựa game LMHT.

Cart

No more products available for purchase

Your cart is currently empty.