Điều khoản sử dụng

ĐIỀU KHOẢN SỬ DỤNG

-----

TỔNG QUAN

Website này được điều hành bởi Pentashop. Trong suốt trang web, những từ "chúng tôi" được dùng để chỉ pentashop.vn. Pentashop sở hữu website này, bao gồm thông tin, công cụ và dịch vụ được cung cấp tại trang này đến quý khách hàng.

Với việc truy cập vào trang của chúng tôi và mua hàng, quý khách đã sử dụng dịch vụ và chấp nhận ràng buộc bởi Điều khoản sử dụng này. Điều khoản sử dụng này áp dụng cho tất cả các người dùng truy cập vào trang này. 
Xin vui lòng tham khảo kỹ Điều khoản sử dụng trước khi truy cập và sử dụng dịch vụ của Pentashops. Trong trường hợp quý khách không đồng ý với tất cả các điều của Điều khoản sử dụng, chúng tôi khuyến nghị quý khách không nên truy cập hay sử dụng bất cứ dịch vụ nào từ Pentashop.

Pentashop được xây dựng dựa trên nền tảng của nhà cung cấp dịch vụ Shopify Inc. Shopify Inc cung cấp dịch vụ thương mại điện tử trực tuyến qua đó cho phép chúng tôi cung cấp các sản phẩm, dịch vụ của mình đến khách hàng.

ĐIỀU 1 - ĐIỀU KHOẢN CHUNG

Chúng tôi có quyền từ chối cung cấp dịch vụ cho bất kì ai vào bất cứ thời điểm nào mà không cần phải thông báo trước. 
Bạn đồng ý không sao chép, làm sản phẩm tương tự để bán hoặc bán lại sản phẩm, dịch vụ mà chúng tôi cung cấp mà không có sự cho phép từ Pentashop.

ĐIỀU 2 - SỰ ĐIỀU CHỈNH DỊCH VỤ VÀ GIÁ CẢ

Giá của sản phẩm và dịch vụ của chúng tôi có thể được thay đổi mà không cần phải thông báo trước. 
Chúng tôi có quyền điều chỉnh hoặc ngưng cung cấp sản phẩm, dịch vụ bất cứ lúc nào mà không cần phải thông báo trước. 
Chúng tôi không chịu trách nhiệm với quý khách hàng hay bên thứ ba khác đối với việc điều chỉnh giá sản phẩm, tạm ngưng hay ngừng cung cấp sản phẩm, dịch vụ.

ĐIỀU 3 - SẢN PHẨM HOẶC DỊCH VỤ

Một số sản phẩm hoặc dịch vụ có thể được cung cấp thông qua website của chúng tôi. Những sản phẩm hoặc dịch vụ này có thể có số lượng hạn chế và chỉ có thể được đổi trả dựa trên Chính sách đổi trả hàng của chúng tôi. 
Chúng tôi sẽ tìm cách tốt nhất để hình ảnh sản phẩm được hiển thị một cách chính xác nhất có thể trên website của mình. Chúng tôi không đảm bảo rằng máy tính của bạn hiển thị chính xác màu sắc, hình ảnh của sản phẩm mà chúng tôi cung cấp.

ĐIỀU 4 - HÓA ĐƠN VÀ THÔNG TIN TÀI KHOẢN

Chúng tôi có quyền từ chối bất cứ đặt hàng nào tại Pentashop. Ngoài ra, chúng tôi có quyền giới hạn số lượng sản phẩm mỗi khách hàng có thể mua tại cửa hàng.

Để biết thêm thông tin, vui lòng liên hệ Bộ phận Đổi trả hàng.

ĐIỀU 5 - BÌNH LUẬN, PHẢN HỒI CỦA NGƯỜI DÙNG

Chúng tôi có quyền tháo gỡ những bình luận mang tính đe dọa, đả kích người khác hoặc vi phạm thuần phong mỹ tục mà không cần phải thông báo lý do. 
Bạn cần đảm bảo đảm bình luận của mình không gây hại đến người khác hoặc bên thứ ba, bao gồm bản qyền, thương hiệu, thông tin cá nhân.

ĐIỀU 6 - THÔNG TIN CÁ NHÂN

Thông tin cá nhân của quý khách được đảm bảo bởi chính sách bảo mật thông tin của Pentashop.

ĐIỀU 7 - BỒI THƯỜNG THIỆT HẠI

Qúy khách phải có trách nhiệm bồi thường thiệt hại trong trường hợp có những hành vi gây ảnh hưởng đến lợi ích của Pentashop, khách hàng của Pentashop hay một bên thứ ba khác.

ĐIỀU 8 - THAY ĐỔI ĐIỀU KHOẢN SỬ DỤNG

Bạn có thể tham khảo các Điều khoản sử dụng tại Pentashop bất cứ lúc nào. 
Chúng tôi có toàn quyền thay đổi, cập nhật Điều khoản sử dụng bất cứ lúc nào mà không cần phải thông báo trước. Trách nhiệm nắm bắt thông tin về các Điều khoản sử dụng thuộc về khách hàng.

ĐIỀU 9 - THÔNG TIN LIÊN HỆ

Những thắc mắc về Điều khoản sử dụng xin vui lòng liên hệ qua : hotro@pentashop.vn.

--------------------------------------